MEGACHRON TEC REFLEX

Kod produktu:

ROBOD SA, 80-017 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 223/225, tel./fax: 58 321 98 20, NIP 583-25-63-839, Kapitał zakładowy: 5 573 200 PLN, Kapitał zakładowy wpłacony: 5 573 200 PLN,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS 0000073498, VII Wydział Gospodarczy KRS