Nowe rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej.

Od 20 kwietnia 2016r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej o nr (UE) 2016/425, które zastąpiło 21 kwietnia 2018r. obowiązującą od 1989r. dyrektywę 89/686/EWG.

Celem wprowadzenia nowych przepisów jest uporządkowanie i zharmonizowanie wymagań dla wprowadzanych do obrotu środków ochrony indywidualnej, a w konsekwencji zapewnienie lepszej ochrony ich użytkownikom. Robod jako profesjonalny producent i dostawca dba o terminowe i poprawne wdrożenie nowych wytycznych.

Zapoznaj się z oryginalny, tekstem rozporządzenia (UE) 2016/425

Kontakt:

Tel.: +48 58 321 98 98
Fax: +48 58 321 98 88
info@robod.pl

ROBOD Spółka Akcyjna
Trakt św. Wojciecha 223/225
80-017 Gdańsk

ROBOD SA, 80-017 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 223/225, tel./fax: 58 321 98 20, NIP 583-25-63-839, Kapitał zakładowy: 5 573 200 PLN, Kapitał zakładowy wpłacony: 5 573 200 PLN,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS 0000073498, VII Wydział Gospodarczy KRS