Nowe rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej.

Od 20 kwietnia 2016r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej o nr (UE) 2016/425, które zastąpiło 21 kwietnia 2018r. obowiązującą od 1989r. dyrektywę 89/686/EWG.

Celem wprowadzenia nowych przepisów jest uporządkowanie i zharmonizowanie wymagań dla wprowadzanych do obrotu środków ochrony indywidualnej, a w konsekwencji zapewnienie lepszej ochrony ich użytkownikom. Robod jako profesjonalny producent i dostawca dba o terminowe i poprawne wdrożenie nowych wytycznych.

Zapoznaj się z oryginalny, tekstem rozporządzenia (UE) 2016/425

Kontakt:

Tel.: +48 58 321 98 41
Tel: +48 58 321 98 40
info@robod.pl

ROBOD Spółka Akcyjna
ul. Ordynacka 12
83-050 Bąkowo

ROBOD SA, 83-050 Bąkowo, ul. Ordynacka 12, tel.: 58 321 98 41, 58 321 98 40, NIP 583-25-63-839, Kapitał zakładowy: 5 573 200 PLN, Kapitał zakładowy wpłacony: 5 573 200 PLN,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS 0000073498, VII Wydział Gospodarczy KRS