Ochrony osobiste

ROBOD SA, 83-050 Bąkowo, ul. Ordynacka 12, tel.: 58 321 98 41, 58 321 98 40, NIP 583-25-63-839, Kapitał zakładowy: 5 573 200 PLN, Kapitał zakładowy wpłacony: 5 573 200 PLN,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS 0000073498, VII Wydział Gospodarczy KRS