strzalka

19

04. 19

Jesteśmy gotowi!

Rodob

Rozporządzenie (UE) 2016/425, zastępujące dyrektywę 89/686/EWG, które weszło w życie 21 kwietnia 2018r., określiło wymagania dla wszystkich podmiotów łańcucha dostaw środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

Wszystkie wyroby wprowadzone do obrotu po 21 kwietnia 2019 roku muszą pozostawać w zgodności z wymogami rozporządzenia 2016/425. Do tego dnia producenci ŚOI, aby realizować sprzedaż, muszą uzyskać certyfikaty badania typu UE.

Wszystkie produkty marki ROBOD, które zdecydowaliśmy się wprowadzić do obrotu po 20 kwietnia 2019 zostały dostosowane do wymagań rozporządzenia (UE) 2016/425.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.robod.pl/ce.
Na tej stronie także znajdziecie Państwo instrukcje użytkowania oraz karty katalogowe.

Zapraszamy do lektury artykułu "Ostatni dzwonek dla producentów i importerów śói" - Atest 2/19

Drukuj