Indywidualny system ochrony przed upadkiem z wysokości

Praca wykonywana na powierzchni połozonej co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub gruntu jest w świetle przepisow pracą na wysokości. Prace te zaliczane są do szczegolnie niebezpiecznych, dlatego konieczna jest realizacja szczegołowych wymagań przepisow i norm z zakresu BHP.