Przegląd sprzętu do pracy na wysokości

Protekt przegląd sprzętu na wysokości

Okresowy przegląd sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości firmy PROTEKT 

Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników Państwa zakładu proponujemy korzystanie z usługi okresowych przeglądów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości firmy PROTEKT.

Przeglądy okresowe sprzętu należy wykonywać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcjach użytkowania poszczególnych elementów sprzętu spełniającego wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 365 „Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania”.

W celu realizacji przeglądu prosimy o dostarczenie sprzętu do najbliższego oddziału ROBOD SA wraz z KARTĄ UŻYTKOWANIA lub o kontakt z Państwa opiekunem w oddziałach ROBOD SA w celu umówienia daty realizacji przeglądu.

Przeglądy realizowane są przez specjalnie przygotowanych pracowników.

Zobacz:

 

Drukuj

Oferta specjalna